Wat is het probleem en hoe beginnen we aan een oplossing?

Aktieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren

Klant

Ministerie van VWS

Datum

2019

Tags

Het CBS schat dat op 1 januari 2018 ongeveer 9.400 jongeren van 18-27 jaar in Nederland dak- of thuisloos waren. Paul Blokhuis, Staatssecretaris van VWS, zegt in reactie op deze nieuwe cijfers: ‘We moeten ons schamen!’ Deze jongeren hebben in veel gevallen te maken met complexe, meervoudige problematiek, zoals (een combinatie van) financiële, psychische en/of verslavingsproblemen, soms in combinatie met een (licht) verstandelijke beperking. Deze jonge mensen missen de kans op een eerlijke start in hun volwassen leven. Het ministerie van VWS lanceert samen met vele aangesloten partner het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren.