Maak de verdeling van budget inzichtelijk

Budget Jeugdhulp en Jeugdzorg

Klant

Ministerie van VWS

Datum

Tags

Staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (VenJ) presenteren via de meicirculaire het definitieve budget voor jeugdhulp en jeugdzorg. Gemeenten krijgen in 2015 zo’n 3,9 miljard om hun nieuwe jeugdtaken uit te voeren. Gemeenten hadden sinds vorig jaar al 95 procent zekerheid over het budget dat ze ontvangen voor hun nieuwe verantwoordelijkheden. Dat is nu 100 procent. Aan Things de taak dit zo helder mogelijk te visualiseren.

Na verdieping in de ontvangen content hebben wij besloten een extra verband te tonen door budget tevens te koppelen het aantal cliënten per zorgvorm. Mede hierdoor ontstaat meer inzicht en een gelaagde visual.