Aanpak Huiselijk geweld in Koninkrijk der Nederlanden

Congresstijl No Mas No More

Klant

Ministerie van VWS

Datum

Juli 2017

Tags

Op de werkconferentie No Mas No More is de aanpak van huiselijk geweld in het Koninkrijk der Nederlanden besproken. De conferentie, die plaats vond op Aruba, is een mooie stap in het verder vormgeven van samenwerking in de aanpak van huiselijk geweld binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Er zijn verschillende afspraken gemaakt om de samenwerking nader in te richten. Things was verantwoordelijk voor de congresstijl en uitwerking naar diverse communicatiemiddelen.