Welke ontwikkelingen spelen er op het gebied van cultuur?

Cultuur in Beeld

Klant

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Datum

Augustus 2017

Tags

Negen op de tien Nederlanders van zes jaar en ouder bezoeken jaarlijks ten minste één keer een culturele voorstelling, tentoonstelling, evenement of instelling. Cultuur in Beeld is een uitgave van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie beschrijft een aantal algemene ontwikkelingen in de gesubsidieerde en nietgesubsidieerde cultuursector. Dit jaar brengt het ministerie de publicatie, waarin trends en ontwikkelingen in de sector worden beschreven, voor de laatste keer uit.

Van deze interactieve publicatie (ePub) is tevens een versie voor mobiele devices ontwikkeld.

De publicatie bestaat uit vier onderdelen. Het eerste onderdeel geeft een cijfermatige weergave van de sector in 2016, het tweede onderdeel beschrijft trends en ontwikkelingen in aanbod, bezoek en financiering. In het derde onderdeel staat de arbeidsmarkt en het kunstvakonderwijs centraal en het laatste onderdeel sluit af met een beschrijving van de overheidsuitgaven aan cultuur.