Geef een handvat om het gesprek aan te gaan

Flexibel Samenwerken

Klant

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Datum

November 2018

Tags

EZK en LNV willen inspelen op de veranderingen in de samenleving en de kansen die dit biedt om werk anders te organiseren. Denk aan technologische ontwikkelingen en de balans tussen werken, leren, zorgen en privé. Ook de rol van de overheid verandert. Daarom ontwikkelen de departementen zich steeds meer tot netwerkorganisaties, waarin verbinding, flexibilisering en vernieuwende werkvormen meer centraal staan. Flexibel samenwerken gaat over effectief, efficiënt en plezierig werken. Things ontwikkelde een praatplaat en brochure met als doel handvat voor het gesprek te bieden.