Visualiseer de complexe route van een OCW dossier naar de Ministerraad

Intern Proces OCW

Klant

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Datum

September 2017

Tags

Deze interactieve routekaart maakt inzichtelijk hoe een OCW-dossier via de verschillende stappen van het voorportaal, via de onderraad bij de ministerraad terecht komt. Doel van de infographic is om het secretariaat en het MT een handvat te bieden om de medewerkers te kunnen ondersteunen, informeren en adviseren in dit complexe proces. De wens van de opdrachtgever is om dit complexe proces van agendering tot accordering weer te geven in een route-achtige opzet.