Klaar voor de start... af!

Nederlandse Sportraad

Klant

Nederlandse Sportraad

Datum

Tags

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) is een onafhankelijk adviesorgaan dat zich richt op het versterken van de betekenis van sport voor de samenleving. De NLsportraad geeft strategische en operationele adviezen over zowel sportspecifieke thema’s als de relatie tussen sport en andere beleidsterreinen. Adviezen ontwikkelt de raad op transparante wijze samen met de betrokkenen uit het veld. Adviezen van de NLsportraad zijn vernieuwend, onderbouwd door onderzoek en praktisch uitvoerbaar.