Contact

070 73 70 554
info@thingstomakeanddo.nl
Adelheidstraat 74
2595 EE Den Haag

Instagram Linkedin

Organisatie vanuit de haarvaten van de samenleving.

Programma Betrokken Rechtspraak

Illustraties, Publicaties, Visuele identiteiten

De Raad van State is een van de belangrijkste adviesorganen van de regering en brengt onder andere advies uit over alle wetsvoorstellen. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State behandelt het hoger beroep in bestuursrechtelijke zaken (geschillen tussen of met overheden). Het is daarom van groot belang voor de Raad van State blijvende aansluiting te hebben bij het werkveld.

Tijdens het programma ‘Betrokken Rechtspraak’ onderzochten meerdere interne teams van de Raad van State de relatie tussen de organisatie en de samenleving. Het programma stelde zich ten doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en kwaliteitszorg van de bestuursrechtspraak. Het eindproduct van het programma, een tweetal publicaties, bevatten een breed palet van aanbevelingen waarbij organiseren, betrekken en signaleren centraal staan.

Een zelflerend organisme dat zich efficiënt en effectief aanpast aan de omgeving.

In ons concept ‘RechtVaardig’ staat het belang van actief zoeken naar en behouden van contact met de maatschappij centraal. Wij vonden inspiratie in de complexe en veerkrachtige structuur van een mycelium – een netwerk van schimmeldraden dat zich autonoom aanpast en noodzakelijke verbindingen vormt met zijn omgeving.

De metafoor van het mycelium vormt de kern van ons visuele concept en strekt zich uit over alle benodigde onderdelen van het programma. Het symboliseert hiermee inhoud van het programma waarbij de Raad van State met al haar dienstverlening raakvlakken houdt met de buitenwereld. Het beeld kwam uiteindelijk tot stand doordat we een bevriende ontwerper Lena Weber (Berlijn) gevraagd hebben om door middel van coding het gewenste beeld te creëren. Na een vormenonderzoek van wel honderden experimenten, kwam het uiteindelijke beeld tot stand.

De variabele elementen verbeelden de breedte van het programma en de unieke eigenschappen van het mycelium.


Vergelijkbare projecten