Contact

070 73 70 554
info@thingstomakeanddo.nl
Adelheidstraat 74
2595 EE Den Haag

Instagram Linkedin

Het klimaat verandert. Samen steken we onze handen uit de mouwen en voegen we daden bij onze woorden. Dit is ons weerwoord.

Rotterdams WeerWoord

Campagnes, Illustraties, Publicaties, Visuele identiteiten

De gemeente Rotterdam werkt samen met Hoogheemraadschappen, Waterschappen, inwoners en professionals aan de voorbereiding van de stad op een extremer klimaat. Things werd uitgenodigd de communicatie rondom dit ‘Deltaprogramma: Een klimaatadaptieve stad 2030’ te verzorgen, wat tevens de aftrap was van het ontwikkelen van een passende naam en visuele identiteit.

Vanuit de gedachte dat inwoners van Rotterdam een belangrijke doelgroep zijn, startte Things een naamgevingstraject. De naam ‘Rotterdams WeerWoord’ verbindt het thema klimaat op subtiele wijze aan de beleidsmatige achtergrond van dit programma. Het is de reactie van de stad op het veranderend klimaat. Vanuit kracht, positiviteit en een houding die past bij de waarden van de stad.

Een typisch Rotterdamse, positieve en no-nonsense stijl, die uitnodigt tot participatie door burgers, organisaties en bedrijven.

De klimaatthema’s

De zes thema’s van het Rotterdams WeerWoord (hitte, droogte, neerslag, overstroming, bodemdaling en grondwater) zijn vertaald naar een aansprekende serie illustraties.

Samen met het kernteam werken wij vanuit de haarvaten van de stad.

De aflopen jaren ontwikkelden wij diverse uitingen voor Rotterdams WeerWoord. Van de aankleding van het symposium tot aan het ontwerp van diverse beleidsdocumenten. Van het ontwikkelen van het online platform tot aan het activeren van Rotterdammers.

mockups-design.com

Zo dacht Things in samenwerking met de Rotterdamse Dakendagen – mee over de invulling van een waterpark, waarbij we een serie posters maakten die bezoekers lieten na- en meedenken over het belang van water in de stad.

Nederland, Rotterdam, 26/05/2024,

Dak van Station Hofplein is ingericht door het Weerwoord tijdens de Daken Dagen.

foto Jan de Groen.

Vergelijkbare projecten