Waar staan we nu en wat gaan we komend jaar doen?

Visuals Prinsjesdag

Klant

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Datum

September 2018

Tags

Vanuit het ministerie van LNV ontvingen wij de vraag het werkveld en de begroting 2019 kort en krachtig te communiceren. Wij ontwikkelden een tweetal visuals voor social media. Door beide visueel in lijn met de eerder ontwikkelde visie vorm te geven onstaat er samenhang tussen de verschillende communicatiemomenten.