Hoe zelfredzaam is de burger?

Zelfredzaamheid

Klant

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Datum

Tags

De centrale vraag van dit onderzoeksproject is welke rol niet-cognitieve vermogens spelen bij de redzaamheid van burgers. De hedendaagse samenleving stelt hoge eisen. De overheid verwacht van burgers dat ze zelfredzaam zijn en op allerlei onderdelen van het leven actief keuzes maken, in actie komen en met tegenslag om kunnen gaan. Denkvermogen is daarvoor niet genoeg. Redzaamheid vraagt ook ‘doenvermogen’. De burger moet een plan maken, in actie komen, volhouden en om kunnen gaan met verleidingen en tegenslag. Burgers zijn hiertoe slechts beperkt in staat. Onder stress nemen deze vermogens bovendien sterk af. Things To Make And Do verzorgde de illustraties in dit belangrijke rapport.