Een moderne uitstraling voor de Erfgoedinspectie

Erfgoedinspectie

Klant

Ministerie van OCW

Datum

2018

Tags

De Erfgoedinspectie is de toezichthouder voor een deel van het Nederlands erfgoed. Zij ziet toe op naleving van wet- en regelgeving op het gebied van archieven, archeologie, collecties en cultuurgoederen. Digitalisering speelt in toenemende mate een rol in de werkzaamheden van de inspectie. Vanuit de inspectie is de vraag ontstaan naar een herkenbare visuele stijl, inclusief beeldconcept, om een homogene uitstraling en een duidelijk afzenderschap te creëren.

Hierbij wordt rekening gehouden met de kaders van de rijkshuisstijl en webrichtlijnen voor online toepassing en toegankelijkheid. Uitgangspunt is het creëren van een visuele tweede laag welke op onderscheidende wijze karakter en (visuele) samenhang creëert binnen een diversiteit aan middelen. Ter borging van consequent gebruik en toepassing is een beknopt digitaal manual opgezet.

De bijbehorende stijlgids zorgt voor borging van een homegene stijl.