Betaalbare zorg voor iedereen

Zorgverzekeraars Nederland

Klant

ZN

Datum

Juli 2017

Tags

Zorgverzekeraars Nederland behartigt de belangen van alle zorgverzekeraars en heeft als doel hun te ondersteunen bij hun missie: het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven. ZN ondersteunt bij het verwezenlijken van deze missie door zich de komende jaren voor de branche in te zetten voor versterking van de maatschappelijke verankering van zorgverzekeraars en acceptatie van de rol en verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars in ons stelsel. Aan Things de mooie opdracht dit uit te dragen.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) presenteert zich vanaf nu in een nieuw jasje. ZN gebruikt een nieuw logo dat aansluit bij de ambities en de rol van de zorgverzekeringsbranche. Een rol die zich aan de ene kant richt op het handhaven van een houdbaar stelsel, maar die ook oog heeft voor de menselijke kant van de betrokkenen daarbij. Die twee kanten -die ZN ook in de vandaag gepresenteerde toekomstvisie Ambitie 2025 heeft verwoord- komen tot uitdrukking in het logo.